Velkommen til ECRI

ECRI (European Cerebrovascular Research Infrastructure) er en plattform for europeisk slagforskning med infrastruktur som tilrettelegger for internasjonalt samarbeid med data samlet i felles database. ECRI er etablert for å styrke hjerneslagforskning i Norge og i Europa.

Nyheter

<< <  Page 11 of 15  > >>

Nov 26, 2015
Nå er det nye systemet for datainnsamling klart for å tas i bruk.
Oct 13, 2015
Ny oppdatering om the Nordic Atrial Fibrillation and Stroke Study (NOR-FIB 1) på Bergenkonferansen 16.10.