Velkommen til ECRI

ECRI (European Cerebrovascular Research Infrastructure) er en plattform for europeisk slagforskning med infrastruktur som tilrettelegger for internasjonalt samarbeid med data samlet i felles database. ECRI er etablert for å styrke hjerneslagforskning i Norge og i Europa.

Nyheter

<< <  Page 11 of 13  > >>

May 10, 2014
På European Stroke Conference i Nice i mai ble både NOR-TEST, NOR-SASS og NOR-FIB presentert.
Mar 25, 2014
26. mars samles forskere fra sentra som deltar i NORSTROKE. Det blir oppdatering om ECRI, og flere  av multisenterstudiene NOR-TEST, NOR-SASS, NOR-ICH, NAFS og NOR-CRAOS.