NOR-SYS II

The Norwegian Stroke in the Young Study (NOR-SYS II)

Protokoll

 

Legge inn data i NOR-SYS II:

Det kreves ikke innlogging for å legge inn svarene, kun å klikke på lenken under for å åpne skjemaet for besvarelse. Ett delskjema fylles inn for hver prosjektdeltaker.
Du må fylle ut alle svarene og trykke "send" helt nederst i skjemaet for at svarene skal bli registrert. Det er ikke mulig å mellomlagre og derfor må alle data være fylt inn ferdig i papir-CRF før man begynner å legge inn data her. Det skal bare legges inn data én gang per pasient. Vi anbefaler at man bruker en liste for deltakere på hvert senter der det holdes oversikt over hvilke delskjema man har sendt inn data på.

CRF 1a History: Person, Symptom-onset, Function befor index stroke

CRF 1b_History:_Family

CRF 1c_History:_Risk_factors

CRF 1d_History:Previous diseases, damages, interventions, infections, allergies

CRF 1e History: Circumstances just before the index stroke

CRF 1f History: Medications

CRF_1g History: Nutrition habits

CRF_2a Diagnostics: Routine blood samples and coagulation

CRF 2b_Diagnostics: NIHSS_baseline,_NHSS_day_7_or_at_discharge_and Assesment_ score

CRF 2c_Diagnostics: Duplexsonography neck arteries, NOR-SYS and plaque stability or other ultrasound protocols

CRF 2d_Diagnostics: Brain, neck-arteries, aorta, heart and other diagnostics

CRF 2e_Diagnostics: Speech, Cognition, Physics, Auditive and Visual Functions

 

CRF 3a_Conclusion: Biometrics, Medication and Information at discharge

CRF 3b_Conclusion cause of infarction: TOAST and ASCOD

 

CRF 4A_Control one week after discharge

CRF 4b_Control after 3 months

CRF 4c_Control after 1 year

 

CRF 5a_Appendix: Acute treatment and dates, also for 24h bloodpressure

 

Dersom du vet at du har fylt inn feil data på noen av variablene, vennligst gi beskjed ved å fylle ut skjema for feilregistrering. Navn på variabelen det gjelder finner du i kodeboken som du kan få ved å henvende deg til prosjektleder Ulrike Waje-Andreassen: ulrike.waje-andreassen@helse-bergen.no

Nyheter

<< <  Page 12 of 13  > >>

Dec 18, 2013

NOR-SASS er en prospektiv randomisert studie som vil undersøke effekt av sonotrombolyse ved akutt hjerneinfarkt med opptil 4,5 timers sykehistorie - både hos pasienter som får trombolyse og hos pasienter som ikke behandles med trombolyse. 100 pasienter er inkludert så langt fra Bergen. Flere sentra ønskes inn i studien. En rekke pasienter har kontraindikasjoner mot trombolyse. Ikke minst for denne gruppen trengs et behandlingsalternativ. Disse pasientene kan få ultralydbehandling etter NOR-SASS-protokollen.

Dec 4, 2013
Den norske armen av den europeiske ustabilt carotisplakk studien (EUCAPS) som går ut fra Oslo universitetssykehus startet rekrutteringen av pasienter i november i år.