Velkommen til ECRI

ECRI (European Cerebrovascular Research Infrastructure) er en plattform for europeisk slagforskning med infrastruktur som tilrettelegger for internasjonalt samarbeid med data samlet i felles database. ECRI er etablert for å styrke hjerneslagforskning i Norge og i Europa.

Nyheter

<< <  Page 3 of 12  > >>

May 19, 2017

NOR-TEST-studien ble presentert blant "Late Breaking Clinical Trials" på ESOC i Praha 16. mai. Studien viser ingen sikker forskjell i effekt eller bivirkninger mellom tenecteplase og alteplase. Dette er en viktig studie som kan bidra til å forenkle trombolysebehandlingen ved akutt hjerneinfarkt og bidra til at flere får behandlingen og at behandlingen blir enklere å administrere prehospitalt.

May 19, 2017
Mange av sentrene i NOR-FIB-studien var representert på Investigator Meeting under ESOC og resultatene fra pilotstudien ble presentert som poster. Analyser i samarbeid med Firalis Lab i Frankrike og Institutt for Indremedisinsk forskning ved OUS/UiO har identifisert biomarkører som blir viktige i hovedstudien som nå breddes på 20 sentre mens rekruttering av ytterligere sentre pågår.