Velkommen til ECRI

ECRI (European Cerebrovascular Research Infrastructure) er en plattform for europeisk slagforskning med infrastruktur som tilrettelegger for internasjonalt samarbeid med data samlet i felles database. ECRI er etablert for å styrke hjerneslagforskning i Norge og i Europa.

Nyheter

<< <  Page 3 of 13  > >>

Jul 7, 2017
LIS-lege Anna Lambert og overlege Barbara Ratajczak-Tretel ved Sykehuset Østfold er stipendiater på NOR-FIB og er godt i gang med inklusjonen av pasienter fra sitt sykehus. Sammen med kardiolog Gudrun Høie og studieledelsen sørger de også for å følge opp resultatene fra EKG-registreringene fra alle de andre sentrene i core lab.
May 19, 2017

NOR-TEST-studien ble presentert blant "Late Breaking Clinical Trials" på ESOC i Praha 16. mai. Studien viser ingen sikker forskjell i effekt eller bivirkninger mellom tenecteplase og alteplase. Dette er en viktig studie som kan bidra til å forenkle trombolysebehandlingen ved akutt hjerneinfarkt og bidra til at flere får behandlingen og at behandlingen blir enklere å administrere prehospitalt.