Nyheter

Dec 4, 2013

EUCAPS


Den norske armen av den europeiske ustabilt carotisplakk studien (EUCAPS) som går ut fra Oslo universitetssykehus startet rekrutteringen av pasienter i november i år.

Pasienter med symptomatiske og asymptomatiske carotisstenoser er aktuelle for inklusjon. Det gjøres omfattende bildeundersøkelser og blodprøveanalyser på alle pasienter. Det blir i tillegg gjort histologiske undersøkelser av plakk hos de som opereres. Ta gjerne kontakt dersom du er på et senter som ikke allerede deltar. For kontaktinformasjon klikk her.

Nyheter