Nyheter

Dec 18, 2013

NOR-SASS


NOR-SASS er en prospektiv randomisert studie som vil undersøke effekt av sonotrombolyse ved akutt hjerneinfarkt med opptil 4,5 timers sykehistorie - både hos pasienter som får trombolyse og hos pasienter som ikke behandles med trombolyse. 100 pasienter er inkludert så langt fra Bergen. Flere sentra ønskes inn i studien. En rekke pasienter har kontraindikasjoner mot trombolyse. Ikke minst for denne gruppen trengs et behandlingsalternativ. Disse pasientene kan få ultralydbehandling etter NOR-SASS-protokollen.

De første sikkerhetsvurderingene fra Data Safety Monitoring Committee er positive. Det er ingen forskjell i blødningsrisiko ved behandling A vs. behandling B og ingen urovekkende høy total blødningsrisiko i gruppene. I praksis betyr dette at ultralydbehandling så langt er like trygt som «placebo-ultralydbehandling».

Case Report Form (CRF) vil være den samme som for NOR-TEST.

Nyheter