Nyheter

Jul 7, 2017

Sykehuset Østfold aktive i NOR-FIB


LIS-lege Anna Lambert og overlege Barbara Ratajczak-Tretel ved Sykehuset Østfold er stipendiater på NOR-FIB og er godt i gang med inklusjonen av pasienter fra sitt sykehus. Sammen med kardiolog Gudrun Høie og studieledelsen sørger de også for å følge opp resultatene fra EKG-registreringene fra alle de andre sentrene i core lab.
Les mer om omtalen fra Sykehuset Østfold her.

Nyheter