Nyheter

Oct 19, 2017

NOR-TEST artikkelen publisert i Lancet Neurology


NOR-TEST ble publisert i Lancet Neurology i oktober. NOR-TEST er den første randomiserte kontrollerte studien i ECRI og den første multisenter-akuttstudien med revaskulariserende behandling ved hjerneinfarkt i Norge. 

 

Nyheter