Nyheter

Oct 19, 2017

NOR-FIB på Bergenkonferansen


Inklusjonen i NOR-FIB er godt i gang og 6 sentra har inkludert prosjektdeltakere. Så langt er 18 sentre aktivert og klare for inklusjon i denne multisenterstudien med kryptogene hjerneslag og atrieflimmer.

Nyheter