Nyheter

Nov 4, 2013

Tematisk studie


ECRI ble godkjent som tematisk studie i august. Alle pasienter med hjernekarsykdommer som undersøkes ved deltakende sykehus kan inkluderes i studien. ECRI inneholder både data fra både spesifikke multisenterstudier i ECRI og fra den generelle tematiske studien.

 

Levering av data elektronisk til Norsk hjerneslagregister er under forberedelse og forventes klargjort primo 2014.

Nyheter