Nyheter

Dec 4, 2013

NOR-TEST


Den norske tenecteplasestudien av akutt hjerneinfarkt (The Norwegian Tenecteplase Stroke Trial) har pågått siden september 2012 og har i overkant av 140 inkluderte pasienter. Stadig flere sentra bl.a. Tønsberg, Førde, Ahus og Ullevål deltar.

De første sikkerhetsvurderingene fra Data Safety Monitoring Committee er positive. Det er ingen forskjell i blødningsrisiko ved medikament A vs. medikament B og ingen urovekkende høy total blødningsrisiko i gruppene. I praksis betyr dette at tenecteplase (Metalyse) så langt er like trygt som alteplase (Actilyse). Studien fortsetter. Det kommer en egen NOR-TEST Case Report Form (CRF) med et avgrenset antall variabler primo januar 2014. Vi håper da at studien vil skyte fart. Det trengs fortsatt >800 pasienter 2014-2016.

Nyheter

Page 1 of 13  > >>

May 17, 2018
The Nordic Atrial Fibrillation and Stroke Study -FIB Investigator Meeting on . New data from the pilot study presented by PhD student Anna T. Lambert. Thanks to all the local investigators and collaborators! 
Mar 1, 2018

Kjære kolleger, 

 

Velkommen til studiemøte for NOR-FIB under Nevrodagene, torsdag 15. mars kl 16.30-18 i Festsalen på Ingeniørenes Hus. 

 

Det er solid aktivitet i NOR-FIB-studien med 70 inkluderte pasienter i Norge i tillegg til at Danmark er i gang med inklusjonen.  Dere er mange som gjør en kjempebra innsats i NOR-FIB!  

 

Mange er tilstede under Nevrodagene, og vi håper at flere av dere som uansett er i nærheten har anledning til å komme.