Nyheter

Dec 4, 2013

NOR-TEST


Den norske tenecteplasestudien av akutt hjerneinfarkt (The Norwegian Tenecteplase Stroke Trial) har pågått siden september 2012 og har i overkant av 140 inkluderte pasienter. Stadig flere sentra bl.a. Tønsberg, Førde, Ahus og Ullevål deltar.

De første sikkerhetsvurderingene fra Data Safety Monitoring Committee er positive. Det er ingen forskjell i blødningsrisiko ved medikament A vs. medikament B og ingen urovekkende høy total blødningsrisiko i gruppene. I praksis betyr dette at tenecteplase (Metalyse) så langt er like trygt som alteplase (Actilyse). Studien fortsetter. Det kommer en egen NOR-TEST Case Report Form (CRF) med et avgrenset antall variabler primo januar 2014. Vi håper da at studien vil skyte fart. Det trengs fortsatt >800 pasienter 2014-2016.

Nyheter

Page 1 of 15  > >>

Oct 10, 2018

Det blir uprøvermøte i plenumssalen under Bergenkonferansen 19. oktober kl 13.30. Overlege Barbara Ratajczak-Tretel Medtronics representant Martin Wilgren og Randoph Paulick vil være tilstede under møtet sammen med Anne Hege Aamodt. Velkommen!

 

 

Aug 23, 2018
100 pasienter er nå inkludert i NOR-FIB! Vi takker alle for en super innsats med inklusjon av pasienter og med arbeidet med studien!