Nyheter

Dec 4, 2013

NOR-TEST


Den norske tenecteplasestudien av akutt hjerneinfarkt (The Norwegian Tenecteplase Stroke Trial) har pågått siden september 2012 og har i overkant av 140 inkluderte pasienter. Stadig flere sentra bl.a. Tønsberg, Førde, Ahus og Ullevål deltar.

De første sikkerhetsvurderingene fra Data Safety Monitoring Committee er positive. Det er ingen forskjell i blødningsrisiko ved medikament A vs. medikament B og ingen urovekkende høy total blødningsrisiko i gruppene. I praksis betyr dette at tenecteplase (Metalyse) så langt er like trygt som alteplase (Actilyse). Studien fortsetter. Det kommer en egen NOR-TEST Case Report Form (CRF) med et avgrenset antall variabler primo januar 2014. Vi håper da at studien vil skyte fart. Det trengs fortsatt >800 pasienter 2014-2016.

Nyheter

Page 1 of 13  > >>

May 17, 2018
The Nordic Atrial Fibrillation and Stroke Study -FIB Investigator Meeting on . New data from the pilot study presented by PhD student Anna T. Lambert. Thanks to all the local investigators and collaborators! 
Nov 17, 2017

Det tre første danske sentrene - Rigshospitalet, Bispebjerg og Herlev - er aktivert og klare for inklusjon i NOR-FIB. National koordinator i Danmark er Thomas C. Truelsen på Rigshospitalet i København.