NOR-CRAOS

NOR-CRAOS - the Norwegian Central Retinal Artery Occlusion and Thrombolysis Study er et samarbeidsprosjekt mellom slagavdelinger og øyeleger i Norge der data om akuttbehandling og utkomme etter 3 måneder hos pasienter med non-arteritisk sentralarterieokklusjon studeres. Studien er REK-godkjent og utgår opprinnelig fra St. Olavs hospital med samarbeidspartnere i alle norske helseregioner. Trombolytisk behandling ved retinal sentralartrieokklusjon er foreløpig ikke godkjent behandling, men gjøres etter individuell vurdering ved kort sykehistorie i enkelte tilfeller. I denne studien tilbys intravenøs alteplase til pasienter med non-arteritisk sentralarterieokklusjon med opptil 4,5 timers sykehistorie. Forløpet hos disse pasientens sammenlignes med forløpet hos pasienter som får standard behandling.

Protokoll

Informasjonsskriv og samtykkeerklæring til CRAO-pasienter som får trombolyse

Informasjonsskriv og samtykkeerklæring til CRAO-pasienter som er kontroller

Papir-CRF

Kontaktperson for studien: Prosjektleder Anne Hege Aamodt, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo. Epost: anhaam@ous-hf.no, tlf. 23074976.

Data leveres primært via elektroniske CRF-er som du får opp ved å klikke på lenkene under, evt. sendes papir-CRF til prosjektleder.

CRF side 1-3 i papirversjon

CRF side 4 NIHSS

CRF side 5-7, behandling, komplikasjoner, utskrivelse

CRF side 8-12 , bakgrunnsopplysninger, medikamenter, utredning

CRF side 13-14 blodprøver

CRF side 15, kontroll etter 3 måneder

Nyheter