NOR-CRAOS

NOR-CRAOS - the Norwegian Central Retinal Artery Occlusion and Thrombolysis Study er et samarbeidsprosjekt mellom slagavdelinger og øyeleger i Norge der data om akuttbehandling og utkomme etter 3 måneder hos pasienter med non-arteritisk sentralarterieokklusjon studeres. Studien er REK-godkjent og utgår opprinnelig fra St. Olavs hospital med samarbeidspartnere i alle norske helseregioner. Trombolytisk behandling ved retinal sentralartrieokklusjon er foreløpig ikke godkjent behandling, men gjøres etter individuell vurdering ved kort sykehistorie i enkelte tilfeller. I denne studien tilbys intravenøs alteplase til pasienter med non-arteritisk sentralarterieokklusjon med opptil 4,5 timers sykehistorie. Forløpet hos disse pasientens sammenlignes med forløpet hos pasienter som får standard behandling.

Protokoll

Informasjonsskriv og samtykkeerklæring til CRAO-pasienter som får trombolyse

Informasjonsskriv og samtykkeerklæring til CRAO-pasienter som er kontroller

Papir-CRF

Kontaktperson for studien: Prosjektleder Anne Hege Aamodt, Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Pb 4950 Nydalen, 0424 Oslo. Epost: anhaam@ous-hf.no, tlf. 23074976.

Data leveres primært via elektroniske CRF-er som du får opp ved å klikke på lenkene under, evt. sendes papir-CRF til prosjektleder.

CRF side 1-3 i papirversjon

CRF side 4 NIHSS

CRF side 5-7, behandling, komplikasjoner, utskrivelse

CRF side 8-12 , bakgrunnsopplysninger, medikamenter, utredning

CRF side 13-14 blodprøver

CRF side 15, kontroll etter 3 måneder

Nyheter

Page 1 of 16  > >>

May 6, 2022
Senior consultant and PhD student Barbara Ratajczak-Tretel presented the main esults of the Nordic Atrial Fibrillation and Stroke Study at the European Stroke Organisation Conference in Lyon on the 4th of May 2022.
Apr 6, 2022

Senior consultant and PhD student Barbara Ratajczak-Tretel presented the topline results of the Nordic Atrial Fibrillation and Stroke Study at the European Heart Rhythm Association (EHRA) in Copenhagen 4th of April 2022. 

The study was selected for the press release by the European Society of Cardiology.